Na soubor objednávky klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost „Uložit odkaz jako“. Vyplněnou objednávku můžete zaslat prostřednictvím formuláře umístěného na našich webových stránkách nebo přes emailovou adresu příslušného manažera produktu.

ŽÁDOST O SLUŽBY VÝROBKOVÉ CERTIFIKACE

POSUZOVNÁNÍ SHODY DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY 54/2015

EN ISO 13485

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy nebo potvrzení objednávky. Vstupují v platnost okamžikem podepsání smlouvy oběma stranami nebo okamžikem potvrzení objednávky.